Prince of Peace

Zonde

Het woord zonde klinkt vandaag erg ouderwets. We weten allemaal dat dit iets is wat je niet moet doen. Bovendien weten we dat veel kleine dingen die we doen soms fouten bevatten. We overschrijden soms de verkeersregels en omgangsvormen met anderen. Omdat onze samenleving in de loop van eeuwen steeds meer rekening ging houden met menselijke zwakheden, is de ernst van zonde verloren gegaan. Tot in de vorige eeuw was het een slechte zaak wanneer iemand als een zondig mens bekend stond. Tegenwoordig is door de verbeterde communicatie en de reclame het begrip zonde een verkoopterm geworden.

We kopen af en toe een ijsje met de naam 'Seven deadly sins', verkrijgbaar in de smaken Lust, Sloth, Greed, Gluttony, Jealousy, Revenge en Vanity.

Aanmoediging om te genieten van het leven, want af en toe maakte iedereen wel eens een foutje. Maar het woord zonde heeft niet alleen de betekenis van een ouderwetse manier om zwakheden en menselijke tekortkomingen te beschrijven. Het is een uiterst serieuze term die de oorzaak van ieder lijden en alle mogelijke problemen in onze wereld is.

Zonde is een geestelijk feit

Zonde is een serieus geestelijk feit. De toestand in de wereld en de menselijke samenleving is zeker niet ideaal. Integendeel, het is vol van onrecht en lijden. De mensheid probeert hiertegen vanaf het allereerste begin te vechten. Veel mensenlevens zijn te vroeg verloren gegaan in de strijd om deze idealen. De nieuwe sociale orde die kwam is er iedere keer niet in geslaagd zijn doel te bereiken: het opzetten van een volmaakte samenleving waarbij iedereen gelukkig kan leven. In de geschiedenis kunnen we zien hoeveel ellende en onderdrukking heeft plaatsgevonden en hoeveel onrecht er was van beslissers. Mensen worden daardoor gekwetst, raken gewond en krijgen er pijn van. De rode draad door de geschiedenis is dat mensen nooit tevreden waren in een periode van de geschiedenis. Interessant daarbij is dat, hoewel in de westerse cultuur de sociale levensstandaard omhoog is gegaan, mensen nog steeds klagen over het voortdurende moreel verval. Iedereen kan zich wel herinneren de discussies tussen jongeren en ouderen. Als we zelf volwassen worden leren we morele waarden beter kennen.