Prince of Peace

Goed nieuws

Het goede nieuws voor jou - op dit moment - is dat Jezus Christus is gestorven voor al jouw misstappen en tekortkomingen. Wanneer je dit wilt geloven en hierop wilt vertrouwen als enige weg om voor eeuwig te leven, zullen al jouw fouten uitgewist worden en zal je daarvan niet de gevolgen dragen. Om hierin te geloven zal je bereid moeten zijn een stap te zetten naar Jezus Christus. Jezus zei: “U moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3:7). Om dit te realiseren is het noodzakelijk een nieuw leven met Jezus Christus te beginnen. Het is niet voldoende te voldoen aan regels en plichten. Daarom zei Jezus: “volg Mij” (Marcus 10:21). Maar hoe is dit in de praktijk te brengen? Jouw fouten en tekortkomingen verhinderen jou om op het rechte pad te komen. De Bijbel noemt dit “zonde”. De oplossing voor dit probleem is een beslissing te nemen om voor Jezus Christus te kiezen. Dan zal het wonder van het nieuwe herboren leven plaatsvinden. Jezus zei:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij (Johannes 14:6).

Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed (Johannes 10:10).

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven (Johannes 11:25). Jezus Christus, de bron van goedheid, waarheid en schoonheid (Johannes 1:1-14), is het rechte pad.