Prince of Peace

Vrede

Vrede is de afwezigheid van vijandigheid, veiligheid en het afwezig zijn van geweld en conflict. De weg naar vrede is Jezus Christus. Door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood droeg hij de straf voor onze zonde.

Het is de keus aan ieder van ons om te vertrouwen op het offer van Jezus Christus aan het kruis en een nieuw leven met hem te beginnen.

Jezus Christus

Jezus Christus zei op de berg (Mattheüs 5:3-12):

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.